BARN & UNGDOMAR  

DEN NYA TIDENS ENERGI 


Vill du förstå dina barn, ungdomar eller barnbarn bättre? AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkor med Den Nya Tidens barn. Du får en uppgraderad frekvens - den som våra barn och ungdomar redan har, eftersom de är födda med den Nya Tidens energi.


Indigobarn kallar man de barn som är födda under den Nya Tiden, d.v.s. från 1995 och fram tills 2004. Dessa barn är födda med en betydligt starkare aura och utstrålning än deras föräldrar. De är självlärda och kopierar utan problem sin omgivning exakt. Barnen provocerar ofta sin omgivning med sin uppenbara brist på respekt för många saker, samt deras utpräglade gränslöshet. De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor som inte respekterar sig själva.

I perioden 2004-2008 föddes alla barn med en blandning av indigo och kristallaura, och ju närmare 2009 barnen föds, desto renare kristallaura är de födda med och desto mer kristalliserade är de i kroppen, när de är helt kristalliserade kallas de kristallindivider.
De barn som föds efter 2013 kallas "rena" kristallmänniskor eftersom de också är kristalliserade i sin nätverksenergi som har med deras socialiseringsförmåga att göra.

Många pratar om de Gyllene barnen som ersättare till Kristallbarnen, men lyckligtvis är detta inte fallet. Om så vore, skulle dagens barn vara helt ohanterliga redan från födseln. De skulle nämligen ha ett mycket starkt fokus på att uppleva alla aspekter av livet och ideligen starta nya projekt, där deras ansvarskänsla och förståelse inte skulle klara av att hänga med.
De skulle aldrig kunna sitta still och inte heller lära sig att städa upp efter sig! 

Ovan text och bilder hämtade från:  https://auratransformation.com/sv/