Behandling

Det är viktigt att titta på helheten av hur vi mår.  För att kunna stötta dig och din kropp till läkning kombinerar jag tillämpad kinesiologi, klassisk bindvävsmassage och inslag av zonterapi.

Tillämpad Kinesiologi

Genom tillämpad kinesiologi (läran om muskler och kroppsrörelser) kan vi med hjälp av manuell muskeltestning kommunicera med nervsystemet och finna eventuella obalanser, intoleranser, blockeringar och spänningar i kroppen. Vi korrigerar felställningar, mobiliserar leder och muskler på ett mjukt och helt smärtfritt sätt. 

Klassisk Bindvävsmassage

Bindväven - Din kropps största organ? Bindväven formar sig efter ditt rörelsemönster. Bindväven kan bli tjock och filtaktig med dålig cirkulation och smärtor som följd. Klassisk bindvävsmassage är en mycket djupgående behandling. Den utförs med små rörelser, är skonsam och får aldrig göra ont. Den ökar cirkulationen, och arbetar till fördel för ditt nervsystem och för ut slaggprodukter. 

 Zonterapi

Med zonterapeutiska inslag stimuleras meridiansystemet och skapar energi genom tryck och massage på punkter och zoner under fötterna. Detta i sin tur stimulerar dina nervbanor, ökar din cirkulation och är högst välgörande och läkande för hela din kropp.