AKTIVERA DIN INRE SJÄLVLÄKNING

Som LIFE therapy - terapeut kan jag ge dig en djupgående och bred behandling.  Du kommer troligtvis ner i mycket djup och läkande avslappning. Med inslag av kraniosakral terapi (ryggmärgsvätskans flöde mellan kranie och bäcken) ökar kroppens flöde och livspuls. Behandlingen stöttar hela ditt system till självläkning. Vi kan dessutom jobba med mentala och emotionella mönster. Du får också ökad personliga energi! 

Nedan text är är hämtad från LIFE Therapy® 

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Låt dig omslutas av ett lugn!

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Varför är LIFE Therapy® viktigt?

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.

KROPP, SINNE OCH SJÄL

LIFE Therapy® hjälper på flera plan