Tillämpad kinesiologi

Kinesiologi, från grekiskans ord 'kinesis' är vetenskapen om människans rörelser. Den använder grundläggande principer inom anatomi, fysiologi och medicin för att analysera, bevara och förbättra människans rörlighet och funktion. Wikipedia 


Med hjälp av manuell muskeltestning och kroppens nervsystem kan vi bland annat finna obalanser, spänningar, belastningar och blockeringar i kroppen samt mobilisera och korrigera muskler, kotor och leder. Helt smärtfritt!

Alla muskler i kroppen hänger samman med olika inre organfunktioner, det hormonella systemet, akupunkturmeridianer, och andra delar av kroppens nerv- och energisystem.

Vi kan testa om en person tål diverse livsmedel, tillskott, mediciner, och vårt behov av exempelvis vitaminer, mineraler etc. 

Man kan även jobba mentalt och emotionellt genom kinesiologi.