Tillämpad kinesiologi

Kinesiologi, från grekiskans ord 'kinesis' är vetenskapen om människans rörelser. Den använder grundläggande principer inom anatomi, fysiologi och medicin för att analysera, bevara och förbättra människans rörlighet och funktion. Wikipedia 

Kroppens nervsystem - din personliga guide

Med hjälp av muskeltestning och kroppens nervsystem kan vi finna felställningar, spänningar och blockeringar samt mobilisera och korrigera muskler, kotor och leder vilket ofta reducerar smärta och ökar rörligheten. Korrigeringar och balanseringar är helt smärtfria.

Alla muskler i kroppen hänger samman med olika inre organfunktioner, det hormonella systemet, bindväven, akupunkturmeridianer, och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Nervsystemet kommunicerar genom att skicka signaler till våra muskler och organ samt även genom bindvävens nervreceptorer. Ibland blir det signalfel. Om kroppen  tex har belastningar i form av parasiter, virus, bakterier eller gifter skapas störningar och obalanser i  olika funktioner, såsom problem med mage / tarm, värk, sömnproblem, eksem, allergier. Vi kan upptäcka de inre obalanserna och på olika sätt stötta och avlasta kroppen.

Vi kan testa om du tål diverse livsmedel, tillskott mm.

Vi kan även jobba med mentala och emotionella blockeringar. Det är inte ovanligt att känslomässiga trauman sätter sig fysiskt. Med hjälp av kinesiologi  kan vi förändra dina tankebanor och skapa nya och bättre förutsättningar för din kropp, själ  och ditt välmående. 

En kinesiologisk behandling är högst individanpassad efter just din kropp och dina behov.