Tillämpad kinesiologi

Kinesiologi, från grekiskans ord 'kinesis' är vetenskapen om människans rörelser. Den använder grundläggande principer inom anatomi, fysiologi och medicin för att analysera, bevara och förbättra människans rörlighet och funktion. Wikipedia 

Kroppens nervsystem - din guide

Med hjälp av manuell muskeltestning och kroppens nervsystem kan vi bland annat finna spänningar och blockeringar samt mobilisera och korrigera muskler, kotor och leder vilket ofta reducerar smärta och ökar rörligheten. 

Alla muskler i kroppen hänger samman med olika inre organfunktioner, det hormonella systemet, bindväven, akupunkturmeridianer, och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Nervsystemet kommunicerar genom att skicka signaler till våra muskler och organ samt även mycket snabbt genom bindvävens nervreceptorer. Ibland blir det signalfel. Om kroppen  tex har belastningar i form av parasiter, virus, bakterier eller gifter skapas störningar och obalanser i kroppens olika funktioner, såsom problem med mage / tarm, värk, sömnproblem, eksem, allergier. Vi kan upptäcka de inre obalanserna och på olika sätt stötta och avlasta kroppen.

Vi kan testa om en person tål diverse livsmedel, tillskott, mediciner, krämer, textilier, mobiltelefonen (!) och vårt behov av exempelvis vitaminer, mineraler etc. 

Vi kan även jobba mentalt och emotionellt genom tillämpad kinesiologi, vilket gör att du kan förändra dina tankebanor och skapa nya och bättre förutsättningar för dig själv och ditt välmående.

En kinesiologisk behandling är högst individanpassad efter just din kropp och dina behov!